O projektu

image_pdf

 

Snemanje videov je polno izzivov, ustvarjalno in predvsem zabavno. S pomočjo gibljive slike lahko pripovedujemo zgodbe, izmišljene ali resnične, drugi pa si jih lahko ogledajo, jih začutijo, se iz njih učijo … Proces izdelave nas lahko povsem potegne vase, temelji pa predvsem na skupinskem delu.

Video lahko dandanes snema skoraj vsak, s telefonom, fotoaparatom s funkcijo snemanja, z manjšo kamero, obstaja pa tudi veliko možnosti razširjanja: socialna omrežja, Youtube, odprti televizijski kanali … Z uporabo znanja o videoustvarjanju lahko na zanimiv način predstavimo svoje projekte, širimo različne ideje, ustvarjamo in si hkrati tudi pridobimo ali povečamo zaposlitvene in študijske možnosti.

Vse zgoraj zapisano nas je – tri različne organizacije, eno iz Nemčije, drugo iz Slovenije in tretjo iz Turčije, povezalo in skupaj smo ustvarili ‘VISION – spletno videošolo’. Ta mednarodni projekt širi znanje o osnovah videoustvarjanja v štirih jezikih in je popestren s primeri dobrih praks iz našega delovanja. Ker imamo radi svoje delo, želimo svoje znanje in izkušnje deliti naprej.

VISION – spletna videošola je namenjena predvsem mladim, mladinskim delavcem, šolskim učiteljem, članom različnih organizacij in društev ter vsem ostalim, ki želijo pridobiti znanje na področju uporabe videa. Poudarek je predvsem na praktični uporabi in izdelavi tako enostavnih kot zahtevnejših projektov, od videokolaža, videospota, pa do TV-novice, kratkega igranega filma, reportaže, dokumentarca …

Spletno videošolo smo želeli narediti dostopno različnim ciljnim skupinam ne glede na geografsko, ekonomsko ali socialno ozadje, zato je na voljo brezplačno z možnostjo tiskanja.

Kako je potekalo ustvarjanje videoučbenika?

Izdelava spletne videošole je trajala 10 mesecev, od septembra 2014 do junija 2015. V tem času smo pripravili vsebine, jih testirali v praksi in projekt na koncu predstavili širši javnosti. Slovenska in nemška organizacija, ki sta že mnogo let aktivni na področju videoustvarjanja in imata bogate in raznolike izkušnje, sta bili odgovorni za pripravo vsebin.

Projektni tim na pripravljalnem sestanku v Sloveniji, november 2014

Turška organizacija pa je testirala razumljivost in uporabnost vsakega poglavja v skupini mladih in s pomočjo mladinskega delavca ter dajala povratne informacije. Partnerji smo se srečali dvakrat, v začetku projekta v Sloveniji, kjer smo postavili temelje videošole, in nato še ob koncu projekta v Turčiji, kjer smo projekt zaključili in predstavili širši javnosti. Večina dela pa smo opravili prek interneta, elektronske pošte in Skypa.

Turška skupina se je sestajala tedensko in testirala učbenik v praksi, poglavje za poglavjem.

Spletna stran je skupno delo vseh treh organizacij, saj smo sami nalagali vsebine na splet, spletno videošolo pa smo obogatili tudi s slikovnim in videomaterialom.

Projekt je bil predstavljen v vseh treh državah kar najširšemu občinstvu, predvsem pa mladim, mladinskim delavcem in učiteljem, ki jih zanima uporaba videa. Predstavitev je potekala v obliki predstavitvenih dogodkov, širjenja informacij prek naših že obstoječih mrež, prek socialnih omrežij, s pomočjo letakov in v okviru naših drugih aktivnosti.

V prihodnosti želimo s skupnimi močmi spletno videošolo tudi nadgraditi z različnimi lokalnimi, regionalnimi, državnimi in mednarodnimi aktivnostmi – videodelavnicami, mladinskimi izmenjavami, izobraževanji mentorjev in mladih in prevodi v druge jezike.

“Gibljiva slika presega jezikovne, socialne, ekonomske in geografske meje!” je naš moto.

Projekt Vision – spletna videošola je bil na platformi za rezultate projektov Erasmus+ označen kot primer dobre prakse.

Animavision

V letih 2020-2022 je bil projekt VISION nadgrajen s projektom ANIMAVISION in sicer z novimi poglavji o izdelavi animiranega filma in delu z mladimi z manj priložnostmi. ANIMAVISION – socialno vključevanje mladih z manj priložnostmi preko izdelave animiranega filma je ravno tako mednarodni projekt strateških partnerstev treh organizacij iz treh različnih držav (Nemčije, Slovenije in Turčije).

Cilj projekta je bil razviti, za naše organizacije novo metodo vključevanja mladih z manj priložnostmi preko izdelave animiranega filma, jo testirati z mladimi v praksi in jo javno objaviti kot nadgradnjo spletne video šole Vision v štirih različnih jezikih.

V naših organizacijah in v mreži organizacij s katerimi sodelujemo smo zaznali, da še nismo dovolj usposobljeni za prepoznavanje vseh skupin mladih z manj priložnostmi v našem okolju in za njihovo vključevanje preko mladinskega dela. Ker organizacije delujemo na področju filmske vzgoje, smo želele razviti metodo iz tega področja.

V okviru projekta so bila izvedena izvedena tri mednarodna usposabljanja za mladinske delavce, na katerih so vključeni pridobili znanja o prepoznavanju, dostopanju in vključevanju mladih z manj priložnostmi v okolju ter znanja o izdelavi animiranega filma. Nova znanja so bila testirana z različnimi skupinami mladih z manj priložnostmi v vseh treh državah. V okviru projekta je nastal intelektualni rezultat – izdelanih 11 novih poglavij spletne video šole VISION, ki je pred petimi leti nastala v našem projektu strateških partnerstev. Poglavja so brezplačno na voljo na spletu v 4-ih jezikih.

Pridobljeno znanje smo že in nameravamo tudi v naprej v okviru projekta preko VISION spletne video šole razširjati v obliki multiplikativnih dogodkov ter po naših lokalnih, regionalnih, nacionalnih in mednarodnih mrežah kar najširše. V projekt je bilo vključenih več kot 10 mladinskih delavcev in več kot 90 mladih iz treh različnih držav, nova poglavja pa ostajajo tudi po koncu projekta brezplačno dostopna na spletu z namenom razširjanja znanja o vključevanja mladih z manj priložnostmi preko izdelave animiranega filma mladinskim delavcem in mladim kar najširše.

 

Fotogalerija z usposabljanja za mladinske delavce, ki je potekalo v živo v Nemčiji. Drugi dve sta zaradi izbruha koronaviruso leta 2020 potekali prek spleta

Projektni tim, partnerske organizacije in kontakti:

Projektni tim VISION

Projektni tim: Matej Žibert (SI), Mia Brunej (SI), Martin Kahles (DE), Eugen Timm (DE), Sertan Ay (TR), Mete Misir (TR).

Priprava vsebin: Matej Žibert (SI), Mia Brunej (SI), Martin Kahles (DE), Sander Luecken (DE), Jens Rudolph (DE), Sertan Ay (TR).

Lektura: Marjana Florjan, Denny Vlaeva.

Turška testna skupina: Sertan Ay (mladinski delavec) in Erkan Avci, Furkan Diler, Fatih Yilmaz, Kuzey Yalcin, Veli Tascinten, Berker Oguz, Naciye Erol, Tutku Yayman, Pinar Ozkaya, Cengizhan Aksoy in Cengizhan Aksoy (udeleženci).

Partnerske organizacije VISION

LIJAmedia – Magičnost ustvarjanja, Zavod za ustvarjanje in izobraževanje – Slovenia

www.Lijamedia.si

WTV – Der offene Kanal aus Wettin e.V. – Germany

www.wettintv.de

KARAGOZOGLU ILKOGRETIM OKULU GENCLIK VE SPOR KULUBU – Turkey

https://www.karagozogluspor.com/

Projektni tim ANIMAVISION

Projektni tim: Matej Žibert (SI), Mia Brunej (SI), Martin Kahles (DE), Sertan Ay (TR), Ramazan Derin (TR)

Priprava vsebin: Matej Žibert (SI), Mia Brunej (SI), Andreja Petan (SI), Martin Kahles (DE),  Sander Luecken (DE), Jens Rudolph (DE), Sertan Ay (TR), Ramazan Derin (TR)

Lektura: Erna Androjna, Anastasiia Ryvkina

Partnerske organizacije ANIMAVISION

LIJAmedia, Zavod za medijsko ustvarjanje in izobraževanje – Slovenia

www.Lijamedia.si

WTV – Der offene Kanal aus Wettin e.V. – Germany

www.wettintv.de

Ülkü Muharrem Ertaş Anadolu Lisesi – Turkey

https://ulkumuharremertas.meb.k12.tr/

Vision and Animavision  sofinancira Evropska unija.

Projekt je financiran s strani Evropske komisije. Vsebina videoučbenika odraža izključno stališča avtorja. Nacionalna agencija ter Evropska komisija nista odgovorni za kakršno koli uporabo informacij, ki jih videoučbenik vsebuje.

Leave a Reply

Logged in as vision_slo. Log out?