News / Novice / Haberler / Aktuelles

image_pdf

Welcome to the (ANIMA)VISION website!

Animavision – Social inclusion of young people with fewer opportunities through making animated films” is the continuation of the project “Vision – video school online“! The project team from 2014-2015 reunited and devoted several new chapters to creating stop motion animations and working with young people.

In the new project period – from August 2021 to May 2022 – we have continuously added new content, which we have tested and improved in our work with children and young people! All content is now available online for free in four languages! You are welcome to read and use it!

We are happy to hear your feedback about the content of our website and your experience about teaching with (ANIMA)VISION!

Dobrodošli v spletni videošoli (ANIMA)VISION!

Animavision – socialno vključevanje mladih z manj priložnostmi preko izdelave animiranega filma” je nadaljevanje projekta “Vision – spletna videošola“! Ekipa projekta iz let 2014-2015 se je ponovno zbrala in posvetila več poglavij izdelavi stop animacij in delu z mladimi.

V novem projektnem obdobju – od avgusta 2021 do maja 2022 – smo tako nenehno dodajali nove vsebine, ki smo jih tudi preizkusili in izboljšali pri delu z otroki in mladimi! Sedaj so vse vsebine brezplačno na voljo na spletu v štirih jezikih! Vabljen/a k prebiranju in uporabi!

Veselimo se vašega odziva in izkušenj z uporabo vsebin iz naše spletne videošole.

Willkommen auf der (ANIMA)VISION Webseite!

Animavision – Soziale Eingliederung von benachteiligten Jugendlichen durch die Erstellung von Animationsfilmen” ist die Fortsetzung des Projekts “Vision – Video School Online”! Das Projektteam von 2014-2015 hat sich erneut zusammengefunden und widmet sich in neuen Kapiteln der Erstellung von Stop-Motion-Filmen der Arbeit mit jungen Menschen.

Im neuen Projektzeitraum – von August 2021 bis Mai 2022 – haben wir kontinuierlich neue Inhalte hinzugefügt, die wir in unserer Arbeit mit Kindern und Jugendlichen getestet und verbessert haben! Alle Inhalte sind nun in vier Sprachen kostenlos online verfügbar! Sie sind herzlich eingeladen, sie zu lesen und zu nutzen!

Wir freuen uns über Ihr Feedback zu den Inhalten unserer Website und Ihren Erfahrungen mit dem Unterricht mit (Anima)VISION!

(ANIMA)VISION web sitesine hoş geldiniz!

Animavision – İmkanları kısıtlı gençlerin animasyon filmler yaparak sosyal içermesi projesidir” ve “Vizyon – çevrimiçi video okulu” projesinin devamıdır! 2014-2015 yıllarında yapılan projemizin proje ekibi yeniden bir araya geldi ve stop motion animasyon videolar oluşturmaya ve gençlerle çalışma üzerine yeni bölümler oluşturdu.

Yeni proje döneminde – Ağustos 2021’den Mayıs 2022’ye kadar – çocuklar ve gençlerle yaptığımız çalışmalarda test ettiğimiz ve geliştirdiğimiz yeni içerikleri ekledik! Tüm içerikler artık çevrimiçi olarak dört dilde ücretsiz olarak sunuluyor! Okuyabilir ve kullanabilirsiniz!

Web sitemizin içeriği ve (ANIMA)VISION ile ilgili öğretim konusundaki deneyimleriniz hakkındaki geri bildirimlerinizi duymaktan mutluluk duyarız!